Η μηχανή της GTV κατέβηκε και ανοίχτηκε ώστε να γίνει πλήρης επισκευή.