Η μηχανή της GTV κατέβηκε και ανοίχτηκε ώστε να γίνει πλήρης επισκευή.

Alfa Romeo GTV 2.0 / 1973 – stage 3 εργασίες στη μηχανή

0