Alfa Romeo GTV 2.0 / 1973 – stage 1

Alfa Romeo GTV 2.0 / 1973 – stage 1

Πρώτο στάδιο εργασίας στο αμάξωμα. Μετά την αφαίερεση όλων των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στον φανοποιό όπου δουλεύτηκε σχολαστικά ώστε να επανέλθει η λαμαρίνα στην αρχική της...