Φαίνεται η φθορά των παλιών συγχρονιζέ σε σχέση με τα νέα.